• Idioma actual català

El Comitè d’Atenció Integral de Salut Barcelona Esquerra (CAIS-BE) fa una valoració positiva de l’activitat desenvolupada el darrer any

El passat divendres 13 de Juliol es va celebrar la trobada del Comitè d’Atenció Integral de Salut Barcelona Esquerra (CAIS-BE) 2018, que és el responsable últim del desplegament de l'Atenció Integrada al territori i compta amb representants de totes les entitats proveïdores implicades, del CATSALUT i dels diversos líders clínics.

La sessió es va estructurar en tres parts. En la primera, de balanç general, a càrrec del Dr. Xavier Altimiras (Director de l'AISBE) i de la Sra. Mónica Gómez (Cap de l’Oficina Tècnica de l’AISBE), es va valorar l’evolució de l’AISBE com a molt positiva, destacant l'important creixement de l’activitat, en línia amb la trajectòria dels darrers anys.

A continuació es va fer un repàs dels projectes més rellevants en marxa, com ara la innovadora Reforma d'Atenció Especialitzada (RAE) d’Otorinolaringologia o bé el positiu impacte a les urgències dels centres sociosanitaris de l’AISBE i el desplegament de l'Hospitalització a Domicili en clau territorial. Altres projectes que han destacat en els darrers mesos són les noves aproximacions al malalt oncològic, exemplificades en el nou model per l’atenció compartida del càncer de pulmó (LUCAS- Lung Cancer Care Surveillance), i els nous rols d'infermeria, a través de l'experiència compartida de la cura i manteniment del catèter central d'inserció perifèrica (PICC) i de la implementació de la infermera especialitzada en Diabetis de la RAE o del desplegament de la Salut Mental Perinatal.

Es constitueix la Comissió Clínica de l’AISBE

Finalment, en l'última part de la sessió, a càrrec de la Dra. Marta Chandre (Subdirectora del CatSalut), el Dr. Jaume Estany (Gerent del CSB i Coordinador General de la Corporació Sanitària de Barcelona) i el Dr. Xavier Altimiras, es va constituir oficialment la Comissió Clínica AISBE. La Comissió Clínica ve a substituir en les seves funcions a la que fins ara ha estat la Comissió Permanent de l’AISBE, responsable executiva del territori. El canvi permet guanyar en representativitat, ja que es passa de 7 membres a 30, i millorar el lideratge clínic, amb un 79% dels seus membres. D'altra banda, la nova Comissió alinea el territori amb les directrius de CATSALUT, ja que les Comissions Clíniques són una iniciativa del Servei a nivell de Catalunya. (documentació disponible en aquest enllaç: https://intranet.clinic.cat/?q=ca/area-integral-de-salut-de-barcelona-esquerra-aisbe/documents/comite-datencio-integral-de-salut).

La coordinació de la Comissió Clínica AISBE s'exercirà de forma compartida entre l'Administració, representada pel Dr. Xavier Altimiras (CATSALUT), i el lideratge clínic, mitjançant el Dr. Antoni Castells, Director Mèdic de l'Hospital Clínic. A més, per part de l'Hospital Clínic formen part d’aquesta comissió la Sra. Gemma Martínez, el Dr. Ernest Bragulat, el Dr. Jordi Blanch, el Dr. David Font i la Sra. Mónica Gómez.