El Departament de Salut acredita a 81 tutors de residents