El diagnòstic a través de la retina permet predir l'evolució de pacients amb Esclerosi Múltiple

Un estudi liderat per investigadors de l'IDIBAPS demostra la validesa de la tomografia de coherència òptica (OCT), una tècnica de diagnòstic per la imatge molt utilitzada en oftalmologia, per fer un seguiment dels pacients amb Esclerosi Múltiple (EM) . L'anàlisi de la retina mitjançant aquesta tècnica permet determinar el risc d'empitjorament clínic dels pacients. L'article, publicat a la revista The Lancet Neurology, el coordinen el Dr. Pablo Villoslada, cap del grup IDIBAPS Patogenètica i noves teràpies en Esclerosi Múltiple, i la Dra. Elena H. Martínez-Lapiscina, investigadora del mateix grup i responsable del Laboratori de la Via Visual. En aquest estudi han participat investigadors de centres d'Espanya, Itàlia, França, Alemanya, República Txeca, Holanda, Canadà i els Estats Units.

L'Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia que té una evolució imprevisible, de manera s’ha de fer un seguiment als pacients en consultes per oferir la millor alternativa de tractament. Trobar marcadors per la imatge per predir la seva evolució milloraria el maneig dels pacients. La major part de les persones amb EM tenen a la retina signes d'inflamació i neurodegeneració. La tomografia de coherència òptica és una tècnica làser d'anàlisi per la imatge molt reproduïble i amb una resolució molt alta que permet veure coses 1.000 vegades més petites que 1 mil·límetre i determinar la integritat de la retina.

En l'estudi publicat a The Lancet Neurology, els investigadors han inclòs a 879 pacients amb EM de centres de tot el món per valorar si l'OCT és una tècnica útil per a seguir el curs de la malaltia. Mitjançant aquesta tècnica han mesurat el gruix de la retina en els pacients al llarg del temps, amb un seguiment d'entre mig any i 5 anys. Han establert que per sota d'un determinat gruix de retina, 88 micres, els pacients tenen una pitjor evolució de la seva malaltia. Així, aquells pacients amb un gruix de la retina inferior a aquesta xifra tenen el doble de risc d'empitjorar entre l'any i els 3 anys, risc que es quadruplica entre els 3 i 5 anys. L'OCT serveix per monitoritzar la progressió de la malaltia i, atès que és una tècnica menys costosa i més senzilla que altres que s'utilitzen de forma habitual, com la ressonància magnètica, pot ser útil per fer un seguiment de rutina dels pacients. "No és que substitueixi la ressonància magnètica, però ens permet realitzar la prova quan el pacient ve a consulta cada 6 mesos per fer la seva visita de control", explica la Dra. Elena H. Martínez-Lapiscina.

"Gràcies a la gran resolució de la tècnica podem mesurar canvis minúsculs que amb altres tècniques són impossibles de veure. La idea és poder incorporar aquesta tècnica, que s'utilitza de rutina en oftalmologia, a la pràctica assistencial en neurologia. Es podria aplicar, a més, a malalties com l'Alzheimer, el Parkinson o el traumatisme cerebral ", explica el Dr. Pablo Villoslada. A més, "el nostre grup està treballant en el desenvolupament de noves tecnologies per monitoritzar la retina i malalties neurològiques basades en l'electrofisiologia o la imatge molecular làser, que permetria observar els canvis al llarg de la malaltia d'una manera precoç", conclou. Per a això es col·labora amb grups de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i amb l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

Article reference:

Retinal thickness measured with optical coherence tomography and risk of disability worsening in multiple sclerosis: a cohort study.

Martinez-Lapiscina EH, Arnow S, Wilson JA, Saidha S, Preiningerova JL, Oberwahrenbrock T, Brandt AU, Pablo LE, Guerrieri S, Gonzalez I, Outteryck O, Mueller AK, Albrecht P, Chan W, Lukas S, Balk LJ, Fraser C, Frederiksen JL, Resto J, Frohman T, Cordano C, Zubizarreta I, Andorra M, Sanchez-Dalmau B, Saiz A, Bermel R, Klistorner A, Petzold A, Schippling S, Costello F, Aktas O, Vermersch P, Oreja-Guevara C, Comi G, Leocani L, Garcia-Martin E, Paul F, Havrdova E, Frohman E, Balcer LJ, Green AJ, Calabresi PA, Villoslada P; IMSVISUAL consortium.

Lancet Neurol. 2016 Mar 18. pii: S1474-4422(16)00068-5. doi: 10.1016/S1474-4422(16)00068-5.