El Dr. Àlvar Agustí, premi Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica 2018

La Fundació Lilly ha concedit els premis d'Investigació Biomèdica 2018 al Dr. Àlvar Agustí, director de l'Institut Clínic Respiratori i cap de l'equip Inflamació i reparació a les malalties respiratòries de l'IDIBAPS, en la categoria de investigació clínica i a la Dra. Ángela Nieto, professora de l'Institut de Neurociències (CSIC-UMH), en la categoria de preclínica. La distinció que ha rebut el Dr. Agustí es deu a la seva contribució al coneixement dels mecanismes patogènics i aspectes terapèutics de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), de la síndrome d'apnees del son (SAOS) i la síndrome hepato-pulmonar. 

El Dr. Agustí ha estat pioner en la descripció d'un component autoimmune causant de la MPOC, així com en l'estudi de noves formes d'entendre la complexitat fenotípica i biològica de la malaltia a través de l'anàlisi de xarxes. Entre els seus treballs més recents, destaca la recerca que ha mostrat que les persones que arriben a l'edat adulta amb una funció pulmonar reduïda degut a un mal desenvolupament pulmonar, pateixen majors problemes cardiovasculars i metabòlics que la població sana.

Els seus estudis l'han situat com un dels referents internacionals més destacats de la investigació pneumològica, bàsica i clínica, dins l'àrea de la MPOC. Així, des de 2016 presideix la Global Strategy for the Diagnosi, Management and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) pel tractament de la MPOC.