El Dr. Bernal Sprekelsen, nou cap de Redacció de la revista "European Archives of Otorhinolaryngology, Head&Neck Surgery"

El Dr. Manuel Bernal, cap de servei d'Otorinolaringologia (ORL) de l'Institut Clínic d'Especialitats Quirúrgiques (ICEMEQ), és des de primers de maig nou cap de Redacció de la publicació científica European Archives of Oto-Rhino-Laringology, Head&Neck Surgery (Arxius Europeus d'ORL i Cirurgia de Cap i Coll), del grup Springer. Juntament amb els Dr. R. Laszig i M. Remacle, també caps de Redacció, el Dr. Bernal establirà la línia de publicació de continguts de la revista, comptant per a això amb l'assessorament d'un comitè internacional d'avaluació d'experts en la selecció dels articles. La revista es l'òrgan de la Federació Europea de les societats d'ORL i de la Societat Europea de Laringologia.

L'European Archives of Oto-Rhino-Laringology, Head&Neck Surgery publica articles originals de temàtica clínica i d'estudis experimentals rellevants de l'especialitat, així com comunicacions breus d'especial interès per als seus lectors. Es va fundar en 1864 amb la capçalera Archiv für Ohrenheilkunde. Actualment, els seus articles s'indexen a diverses bases de dades científiques i fonts bibliogràfiques, com Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, PubMed/Medline, SCOPUS, EMBASE, Google Scholar, EBSCO, CAB International, Academic OneFile, Academic Search, Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, CSA Environmental Sciences, Current Contents/Clinical Medicine, Gale, Global Health, Health Reference Center Academic, Index to Scienctific & Technical Proceedings, OCLC, SCImago i Summon by ProQuest.