El Dr. Emili Montserrat, a la Food and Drug Administration (FDA)

El Dr. Emili Montserrat, Catedràtic de Medicina i Consultor Senior del Servei d’Hematologia del Institut d’Hematologia i Oncologia, formarà part d’un comitè de la FDA per decidir en base a quins criteris s’acceptarà la incorporació de nous medicaments en el tractament de la leucèmia limfàtica crònica (LLC), malaltia en la que el Dr. Emili Montserrat es un expert reconegut internacionalment.

Una de las missions que tindrà aquest comitè serà decidir si l’absència de malaltia residual mesurable desprès del tractament, lo que es coneix com a “malaltia residual negativa”, pot considerar-se  com un paràmetre prou vàlid per aquesta finalitat. Això escurçaria de forma molt significativa el temps que es tarda en avaluar l’eficàcia de nous tractaments i faria possible que els malalts es poguessin beneficiar de noves teràpies de forma molt més rapida.