El Dr. Esteve Davi, Mestre de la Ginecologia Catalana

El Dr. Esteve Davi, especialista del Servei de Ginecologia de lCGON i president de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Balears, ha estat nomenat Mestre de la Ginecologia Catalana en reconeixement dels seus mèrits científics i humans, i especialment per la seva extraordinària tasca docent, de la que n'han pogut gaudir diverses generacions d'especialistes catalans.

El Dr. Davi és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB i especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Les seves àrees d'interès són la patologia infecciosa en Ginecologia, en especial la post-operatòria; les infeccions uninàries, i la patologia del sol pèlvic i el seu tractament per via vaginal.