El Dr. Isam Alobid guanya l'ajut a la investigació en Rinologia de la ERS-RHiPla 2013