• Idioma actual català

El Dr. Jorge Moisés rep el segon accèssit de la Beca Mutual Médica 2015

El Dr. Jorge Moisés Lafuente, pneumòleg de l'Hospital Clínic, ha guanyat el Segon Accèssit de la Beca Mutual Mèdica 2015 pel seu treball "Anàlisi pronòstic i caracterització funcional del gen NKX2.1 i dels microRNAs associats en pacients amb Càncer de Pulmó de Cèl·lula No Petita". La dotació d'aquest premi és de 4.000€.

El càncer de pulmó és una malaltia amb alts nivells de mortalitat, i contínua sent principal causa de mort per càncer a tot el món. "En els darrers anys, nombrosos treballs posen de manifest que alguns gens que s'expressen durant el desenvolupament embrionari de forma ordenada, es re-s'expressen de forma aberrant en el càncer i dirigeixen alguns processos, com la metàstasi", comenta el Dr. Lafuente. L’objectiu de la seva recerca és millorar el coneixement sobre aquests processos.

Els resultats previstos d'aquest estudi permetran definir un perfil molecular segons el tipus histològic de Càncer de Pulmó de Cèl·lula No Petita, correlacionar-lo amb variables clíniques i analitzar l'evolució de la malaltia", explica el Dr. Lafuente. I afegeix que,  "aquests perfils moleculars són essencials per esbossar un model de medicina personalitzada, amb el que variacions en els perfils podrien servir per fer un seguiment més personalitzat en pacients quirúrgics i que en principi no són susceptibles de rebre tractament adjuvant (teràpia que se suma al tractament principal per augmentar la possibilitat de supervivència perllongada sense recurrència)".

El Dr. Alexandre Darnell, president dels premis a la Recerca de Mutual Mèdica, afirma que "l'interès clínic d'aquest projecte radica en la identificació de noves vies d'activació o supressió d'oncogens regulats per molècules microRNAs que podrien suposar potencials dianes terapèutiques".