• Idioma actual català
Clínic Barcelona

El Dr. Josep Brugada, nomenat catedràtic de la UB

El passat dilluns 3 de juliol, el professor Dr. Josep Brugada Terradelles va ser nomenat Catedràtic de Cardiologia de la Universitat de Barcelona, un reconeixement degut a la seva trajectòria en el mon de l’electrofisiologia i del tractament modern de les arítmies cardíaques, així com a tota la seva activitat docent, que ha permès la creació d’Unitats d’Arítmies arreu del mon a partir de metges i persones que s’han vingut a formar al nostre centre, gràcies al seu lideratge i al de la Unitat d’Arítmies del nostre hospital.