El Dr. Josep M. Grau i Junyent, nomenat Acadèmic Numerari de la RAMC

El Dr. Josep M. Grau i Junyent, catedràtic de Medicina i Consultor Sènior de Medicina Interna de l'Hospital Clínic de Barcelona, és des del passat 29 de juny nou Acadèmic Numerari per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). Amb motiu del nomenament, que va tenir lloc en una sessió pública extraordinària celebrada a la seu de la insigne institució, el Dr. Grau i Junyent va llegir als presents el discurs protocolari d’ingrés, que portava per títol 'Estudi integral de les malalties musculars de l'adult. L’experiència de l’Hospital Clínic de Barcelona'.

El Dr. Josep M. Grau i Junyent és Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona des de 1975, doctor en Medicina per la mateixa Universitat des de 1982 i catedràtic de Medicina  des de 2010. És el professor responsable de l'assignatura "Semiologia General i Propedèutica Clínica. Ètica Mèdica" a la Facultat de Medicina de la UB i Consultor Sènior adscrit al servei de Medicina Interna de l'Institut Clínic de Medicina Interna i Dermatologia (ICMiD). La seva llarga carrera professional, desenvolupada a l'Hospital Clínic, abarca tant els àmbits assistencials com de gestió clínica. Els seus treballs de recerca han rebut diversos premis, ha col·laborat en nombroses obres especialitzades i és signant de més de 300 articles científics publicats a les revistes especialitzades de major prestigi nacional i internacional.