El Dr. Ramon Estruch rep un doble reconeixement

El Dr. Ramon Estruch, consultor sènior del servei de Medicina Interna de l'Institut Clínic de Medicina Interna i Dermatologia (ICMiD), professor associat de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona y membre del Comitè Directiu del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición de l'Instituto de Salud Carlos III, és aquest mes notícia per partida doble. En primer lloc, ha estat nomenat membre de la Comissió Científica de l'AECOSAN, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministeri de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Per l'altra banda, ha rebut el premi Estrategia NAOS de Especial Reconocimiento 2014 en la VIII edició d'aquests premis, en l'àmbit de l'alimentació i/o nutrició com a coordinador de l'estudi PREDIMED (PREvenció amb DIeta MEDiterrània).

L'AECOSAN es un organisme públic autònom producte de la fusió de l'Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición i de l'Instituto Nacional de Consumo. Els seus objectius comprenen la promoció i foment dels drets dels consumidors i usuaris, tant en materia de productes com dels seus interessos econòmics; promoure la seguretat alimentària; i planificar estratègies i actuacions que fomentin la informació, l'educació i la promoció de la salut en l'àmbit de la nutrició, segons s'explica en el seu web. L'AECOSAN té, com a centres adscrits, el Centro de Investigación y Control de la Calidad, el Centro Nacional de Alimentación i el Laboratorio de Biotoxinas Marinas.

Els premis Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS), com explica el BOE nº 177 de convocatòria dels premis 2014),  neixen l'any 2007 de la ma del Ministeri de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de l'Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, i tenen com a missió principal sensibilitzar la població sobre el problema que representa l'obesitat per a la salut, així com impulsar polítiques i programes dirigits a millorar els hàbits alimentaris i promoure la pràctica d'activitat física. Amb els premis Estrategia NAOS es reconeixen les iniciatives considerades exemplars i que millor contribueixen a la consecució dels objectius dels premis.

L'estudi PREDIMED, que ha rebut diversos premis i reconeixements, estudiava els efectes de la dieta mediterrània en la prevenció primària de la malaltia cardiovascular mitjançant un estudi ampli d'intervenció nutricional de 7.447 subjectes amb alt risc vascular. Els participants van ser controlats durant una mitjana de 5 anys amb la finalitat de comprovar si els que seguien una dieta mediterrània tradicional suplementada amb oli d'oliva verge extra o fruits secs presentaven una menor incidència de complicacions cardiovasculars importants en comparació amb els que no seguien aquest tipus de dieta. Els resultats van demostrar una reducció del 30% de la probabilitat de patir una complicació cardiovascular greu (infart de miocardi, accident vascular cerebral o mort per causa vascular) en els pacients que seguien la dieta mediterrània suplementada en comparació amb la dieta baixa en greixos.