El Dr. Ramón Vilella, elegit un dels coordinadors del GEIT

El Dr. Ramon Vilella, del servei d'Immunologia del CDB, ha estat recentment elegit un dels coordinadors de la Junta del nou Grupo Español de Inmunoterapia (GEIT), pertanyent a la Sociedad Española de Inmunología (SEI). El GEIT pretén coordinar les activitats en aquesta especialitat a l’Estat Espanyol amb els objectius clars d'establir una xarxa organitzada de cooperació entre grups d'investigació espanyols, tant bàsics com clínics, que treballen en Immunoteràpia; de promoure la investigació en el camp de la Immunoteràpia; d'identificar problemes i oportunitats que puguin ser abordats conjuntament en un àmbit de confiança, col·laboració i suport mutu; de fomentar, coordinar i promoure treballs científics de col·laboració dins la Red Española de Inunoterapia, REI; de col·laborar amb iniciatives nacionals i internacionals sobre Immunoteràpia; i divulgar a la societat en general els avenços en aquesta especialitat;

Els coordinadors inicials d'aquest subgrup de la SEI són Alberto Anel, de la Universitat de Saragossa, relacionat amb la ciència bàsica; Ignacio Melero, del CIMA de Pamplona, de caire més clínic, i Margarita del Val, especialitzada en immunoterapia de malalties infeccioses.