El Fons d'Ajuda Humanitària i pel Desenvolupament del Clínic mostra la seva tasca en una exposició

Des del 16 de juny es pot visitar a l'Hospital Clínic, a la planta 1 entre les escales 4 i 10 (passadís escales parells), l'exposició que organitza la comissió del Fons d’Ajuda Humanitària i per al Desenvolupament del Comitè de Delegats Mèdics del centre. Amb el nom d'Exposició FAHiD, ens apropa la feina realitzada pel Fons durant els seus 20 anys d’història, posant èmfasi en quatre dels 39 projectes que han estat cofinançats fins al moment.

El FAHiD

El Fons d’Ajuda Humanitària i al Desenvolupament (FAHiD) va ser creat l’any 1995 pel Comitè de Delegats Mèdics amb la filosofia inicial de poder ajudar als professionals sanitaris de l’Hospital Clínic que participaven en programes d’ajut humanitari. Posteriorment,  es van ampliar les ajudes, passant a cofinançar activitats humanitàries en moments de crisi i també a projectes de desenvolupament.

El Fons es nodreix de les aportacions voluntàries dels metges, que destinen una petita part de la seva nòmina a col.laborar-hi. També, des del 2007, Hospital Clínic en fa una aportació.

Algunes xifres

Algunes de les xifres de les accions cofinançades pel FAHiD des de 1995 i fins a febrer de 2014 són:

 • Total ajuts repartits: 167.146€
 • Projectes d'ONGs en els quals hi col.laboren professionals del Clínic: 86.265€ (52%)
 • Activitats humanitàries en moments de crisi: 46.000€ (27%)
 • Despeses de desplaçament i estada (25 professionals): 34.881€ (21%)
 • Persones beneficiàries:
  • Personal sanitari local format (accions formatives):  269 persones.
  • Població beneficiària: 1.991.917 persones.
  • Beneficiaris potencials: > 23.000.000 persones.