El Grup de Treball d'Hipertensió Pulmonar organitza el 3er Seminari sobre aquesta malaltia

La hipertensió pulmonar es produeix en patologies primàries que afecten les artèries pulmonars, com en l'hipertensió arterial pulmonar (HAP), l'hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica (HPTEC) o també altres malalties respiratòries o cardíaques cròniques. Per tractar diversos aspectes relacionats amb l'hipertensió pulmonar, va tenir lloc al Clínic la tercera edició del Seminari el passat 15 de novembre, organitzat pel Grup de Treball d'Hipertensió Pulmonar i que van inaugurar el Dr. Antoni Castells, director mèdic de l'hospital, i el Dr. Joan Albert Barberà, coordinador del Grup de Treball.

Al llarg del seminari es van tractar diversos aspectes relacionats amb aquesta malaltia, com els nous tractaments, el tractament quirúrgic de l'hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica (HPTEC), la hipertensió portopulmonar, la hipertensió pulmonar a les malalties autoimmunes i sistèmiques, de la hipertensió pulmonar a la insuficiència cardíaca i es va presentar el projecte PROVOKE.

La Unitat d’Hipertensió Pulmonar

La Unitat d’Hipertensió Pulmonar està integrada per un equip multidisciplinar de professionals pertanyents a 14 serveis de l’Hospital Clínic; infermeria especialitzada, un equip quirúrgic especialitzat en endarterectomia pulmonar, anestesistes, perfusionistes i intensivistes experts en sistemes de suport vital avançat, entre d’altres especialitats.

La Unitat presta servei a totes les formes d’hipertensió pulmonar, en particular a aquelles de major complexitat, en les quals ha desenvolupat programes específics d’actuació. A més, té establerta una xarxa assistencial i convenis de col·laboració amb 24 hospitals de Catalunya i atén a pacients de totes les comunitats autònomes.