Clínic Barcelona

El II Premi Lluïsa Guarner recau sobre l’equip d’Endoscòpia Digestiva de l’ICMDM