El Ministeri d'Economia finança SIMPACT, projecte per a impulsar l’estratègia internacional de l’IDIBAPS i la Fundació Clínic

L’IDIBAPS i la Fundació Clínic treballen de forma conjunta entre 2015 i 2017 en la implementació del projecte SIMPACT, “Sinergias en Actividades de Gestión y Promoción Internacional para una Estrategia Común de Éxito y Liderazgo en I+D+I”. Aquesta iniciativa té el suport del Ministeri d'Economia i Competitivitat (Acciones de Dinamización “Europa Redes y Gestores”) per a reforçar les estructures de suport a la participació espanyola en iniciatives principalment d’Horizon 2020.

SIMPACT, basat en el Pla Estratègic de l’IDIBAPS 2013-2017, treballa per aconseguir un major posicionament internacional dels nostres investigadors, un augment en el retorn econòmic, en el lideratge i l’excel·lència en la gestió de les nostres institucions, i més vincles amb el sector privat per millorar l’aplicabilitat de la nostra I+D+I.

El finançament rebut permetrà a ambdues institucions coordinar-se per oferir més suport als investigadors. Les activitats previstes són principalment: l’organització de més jornades de formació i promoció a la participació en projectes europeus; la implementació d’un pla específic per ajuda donar suport a l’investigador a entrar als esquemes de l’European Research Council (ERC); l’establiment d’aliances amb altres centres d’excel·lència internacionals o amb empreses; i la promoció de la participació en activitats per augmentar la visibilitat de l’Institut.

En resum, SIMPACT marca unes fites de participació i taxa d’èxit a Horizon 2020 que l’IDIBAPS i la Fundació Clínic esperen poder acomplir després d’aquests 3 anys per tal de mantenir el seu lideratge en la investigació biomèdica translacional.