El nou Sistema de Promoció Professional d'Infermeria del Clínic

Què és un sistema de promoció professional?

Es un sistema de reconeixement individualitzat, exprés i públic, del desenvolupament assolit pel professional en coneixements i experiència assistencial, docent i de recerca, i a la progressió que aquest va assolint al llarg de la vida professional. Les característiques principals d'un sistema de promoció professional són la seva voluntarietat, la seva universalitat, el reconeixement i retribució econòmica que comporta; que és un sistema consolidable, estructurat en nivells, i que és un sistema avaluable.

Què és el què avalúa?

El nou sistema de promoció professional estableix tres àmbits bàsics d'avaluació:
  1. Els anys d'experiència assolida mitjançant la pràctica professional.
  2. Les competències i el compromís del professional, tant genèriques (valors, procés d'atenció, comunicació, treball en equip, etc.) com amb la institució.
  3. L'activitat curricular: es refereix a la formació acreditada, així com a l'activitat docent i científica portada a terme pel professional.

Quin és el marc legal del nou SCC d'Infermeria del Clínic?

El nou model de promoció professional d'infermeria del Clínic neix en el sí del marc legal referencial format per:

On puc obtenir més informació sobre el nou SPPC?

La Direcció d'Infermeria ha organitzat unes jornades informatives que s'adapten els diversos torns i horaris:
  • Dia 25 de setembre TNB a les 7:30h a la Sala d'Actes Farreras Valentí (escala 9 planta 3 de la seu Villarroel)
  • Dia 25 TM/TT a les 14:45h a la sala Miquel Servet de la seu Villarroel
  • Dia 28 TNA a les 7:30 h. a la sala Miquel Servet de la seu Villarroel
  • Dia 28 TM/TT a les 14:30 a la sala Claude Bernat de l'Hospital Clínic (escala 12 planta 4)
En aquestes reunions, s'explicarà el què representa el nou Sistema per a cada categoria i com es defineix l'etapa de transició i consolidació del nou SPCC en cada cas.

La persona de contacte de la Direcció d'Infermeria en referència a les reunions és Montse Sallés i/o Montse Fabregat