El pacient, però també les famílies, primers resultats qualitatius