El percentatge de fracàs del tractament antiretroviral contra el VIH / SIDA és similar als països industrialitzats i en vies de desenvolupament

Foto: ABC

Investigadors de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa han presentat un estudi sobre la desigualtat existent entre els països industrialitzats i els països en vies de desenvolupament en el maneig i control del tractament antiretroviral de les persones infectades pel virus del VIH / SIDA. La investigació, realitzada amb la col·laboració de l'IDIBAPS - Hospital Clínic de Barcelona i Metges sense Fronteres Espanya, es publica a PLoS One i es va donar a conèixer el dilluns 10 de desembre a l'Edifici Docent de MútuaTerrassa.

Aquest estudi s'emmarca dins del projecte que Metges sense Fronteres (MSF) tenia a Kenya des del juliol del 2003 (a la província occidental), concretament a l'hospital del districte de Busia -molt a prop de la frontera amb Uganda-, amb una àrea de referència de 430.000 habitants i amb una prevalença de la infecció pel VIH del 6%. MSF identificava la població infectada pel VIH, feia el seguiment de la mateixa i subministrava el tractament antiretroviral a aquelles persones que complien criteris d'acord amb les directrius de l'OMS per als països de l'Àfrica subsahariana. Fins al desembre del 2008 (data d'inici de l'estudi) s'havia començat el tractament antiretroviral (TARGA) a 3.500 persones infectades pel VIH.

L'estudi tenia com a objectiu identificar el percentatge de persones sota tractament antiretroviral que presentaven fracàs terapèutic (ineficàcia de la medicació administrada) i confirmar -mitjançant estudis de biologia molecular- quines mutacions de resistència es produïen i a quina tipologia de fàrmacs presentaven resistència aquestes persones. L'estudi va ser dirigit pel grup de recerca en VIH / Sida de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa (Drs. Dalmau, Ibañez i Jaén), en col•laboració amb investigadors de l’equip de Malalties Infeccioses i Sida de l'IDIBAPS - Hospital Clínic de Barcelona (Dra. Mireia Arnedo i Dr. Josep Maria Gatell) i duta a terme amb metges, infermers / es i logistes de Metges sense Fronteres d'Espanya i Kenya (Drs. Alonso, Eisenberg, Ferreyra, Flevaud, Khamadi, Roddy i Palma), comptant també amb la infraestructura i suport tècnic d'aquesta organització.

L'estudi conclou que són infundats els temors sobre que el tractament generalitzat del TARGA a persones infectades pel VIH de països pobres comportaria una massiva aparició de mutacions de resistència als fàrmacs antiretrovirals. A més, i malgrat els esforços implementats per part dels organismes internacionals (OMS, ONUSIDA, CDC, UNICEF, ...) per aconseguir un increment progressiu de tractaments antiretrovirals entre les persones infectades pel VIH a l'Àfrica subsahariana (actualment són ja més de 6 milions de persones), el monitoratge i control del TARGA en aquests països segueix sent molt precari. En conseqüència, facilita l'aparició de resistències i la ineficàcia del tractament antiretroviral. Tot això dificulta de manera indefectible les ja de per si poques alternatives terapèutiques de què disposen en aquests països i amb un cost sanitari i de salut pública molt elevat.

Informació via: MutuaTerrassa