Clínic Barcelona

El programa de la SIDA de la Fundació Vicente Ferrer dóna cobertura al 90% de la població d'Anantapur que requereix tractament

El 90% de la població VIH positiu registrada a Anantapur (Índia) rep tractament antiretroviral, una xifra equiparable a la cobertura oferta avui dia en els països més desenvolupats. A la resta de països en vies de desenvolupament, menys del 40% dels que ho necessiten reben tractament. Després de quatre anys en funcionament, el programa de SIDA de la Fundació Vicente Ferrer (FVF), en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona, ??es consolida com un dels majors centres de tractament de SIDA de l'Índia, amb un total de 5.000 persones en teràpia antiretroviral. Entre els principals impactes positius, s'ha aconseguit reduir la prevalença de la infecció a més de la meitat, millorar el diagnòstic, reduir la mortalitat del 90 al 14%, i disminuir la taxa de transmissió de mare a fill d'un 30 a un 6 %. Tot això ha estat possible gràcies a l'esforç conjunt de la Fundació Vicente Ferrer, a través del seu programa sanitari, i de l'equip del servei de malalties de infeccioses del Clínic, liderat pel Dr Josep M ª Gatell. Ambdues institucions han segellat avui la renovació de la seva aliança per lluitar contra la SIDA.