El projecte ALICE RAP, coordinat pel Dr. Antoni Gual, publica els resultats en un llibre electrònic

ALICE RAP  (Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project)  iniciat el 2011 i d'una durada prevista de 5 anys, és un projecte multidisciplinari co-finançat per la Comissió Europea i la Generalitat de Cataluya que vol ajudar als polítics europeus a “repensar i reformar” accions per a reduir l’enorme despesa humana i econòmica que provoquen les addiccions. Coordinat des del Clínic pel Dr. Antoni Gual, cap de la Unitat d’Addiccions de l’Hospital Clínic de Barcelona, ALICE RAP aglutina més de 150 científics que fan recerca innovadora i transdisciplinària en diferents aspectes relacionats amb les addiccions. La xarxa de científics que participen en el projecte inclou alguns dels investigadors més importants d’Europa en àmbits com ara la biomedicina, la neurobiologia, la psiquiatria, l’economia i la sociologia.

Ara, ALICE RAP acaba de publicar un e-book (llibre electrònic) amb el títol "Reframing addictions: policies, processes and pressures", disponible de forma gratuïta, que recull els resultats de la recerca i reuneix onze assajos que tracten sobre la governança de les addiccions a Europa, amb l' intenció de donar a conèixer les reflexions, els debats i les idees generals a les què ha donat lloc el projecte als científics que hi han participat.