El repte del nou Pla Estratègic

Dr. Josep Maria Piqué, Subdirector General de l’Hospital Clínic de Barcelona

L’Hospital Clínic va concloure a finals de l’any passat el seu Pla Estratègic 2006-2008, que ha permés tancar l’acord del traspàs de la titularitat de l’Hospital del Govern Central a la Generalitat de Catalunya, aconseguir un acord polític per la cobertura del dèficit històric, assolir l’equilibri pressupostari, i endegar un nombre important de noves accions assistencials de comú acord amb el CatSalut. Aquest any 2009 toca, doncs, obrir una nova etapa i dissenyar un nou pla estratègic que defineixi les línies mestres de l’activitat assistencial de l’Hospital per als propers cinc anys, però amb la visió a més llarg termini del què un hospital d’aquest nivell haurà d’oferir dintre de 10-15 anys.