El residents de l’Hospital Clínic obtenen les millors puntuacions de Catalunya segons l’informe de dades de la Central de Resultats