• Idioma actual català

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia comença a aplicar la impressió 3-D en la planificació quirúrgica

El passat mes de novembre el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia va començar a realitzar la planificació quirúrgica dels recanvis complexes de còtila amb impressió en 3-D. La introducció d’aquesta tècnica forma part de la Beca Dr. Josep Trueta d’ajut a la recerca 2015 concedida als doctors Guillem Bori, Xavier Gallart, Jenaro Ángel Fernández-Valencia, Xavier Tomàs, Jaume Pomés, Josep Riba, Sebastián Garcia, Ignacio Molinas i Andreu Combalia en el XXVIII Congrés de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

L’objectiu principal de l’estudi és comprovar el grau de concordança d’un sistema de planificació preoperatòria d’impressió en 3-D en la cirurgia del recanvi de pròtesi de maluc amb defectes acetabulars, respecte als implants utilitzats en la cirurgia definitiva.

Els recanvis de còtila es converteixen en una cirurgia complexa quan hi ha defectes ossis importants. Aquesta tècnica permet planificar de manera avançada l’escenari de la intervenció, ja que el cirurgià pot tenir prèviament l’os sobre el qual actuarà, coneixent tota la volumetria de la peça. De manera que aquest fet possibilita assajar en un entorn de simulació real la tècnica a aplicar, permetent una cirurgia més precisa i segura.