El servei de Medicina Materno-Fetal del Clínic, premiat al congrés de la SMFM

Les doctores Montse Palacio i Mònica Martínez, del servei de Medicina Materno-Fetal de l'ICGON, en equip amb Teresa Cobo, Giuseppe A. Ratta, Núria Elias, Elisenda Bonet, Ivan Amat-Roldan i Eduard Gratacós, han estat premiades amb l'important guardó Research Award from the Society per la seva presentació oral Performance of an Automatic Quantitative Ultrasound Analysis (AQUA) texture extractor to predict fetal lung maturity assessed by TDx-FLM II in amniotic fluid, que van oferir en la 32ena edició del congrés anual de la Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) celebrat a Dallas els passats 6 al 11 de febrer de 2012.

En l'estudi premiat s'avaluava el comportament d'un extractor de textures per mitjà d'una anàlisi automàtica quantitativa no invasiva per ultrasons (AQUA) per predir la maduresa del pulmó fetal determinat pel TDx-FLM en líquid amniòtic. Les imatges del pulmó fetal obtingudes amb aquests sistema s'han mostrat d'alta utilitat a l'hora de predir els resultats del TDx-FLM al líquid amniòtic. Tot i que s'ha de continuar investigant en aquest terreny, els resultats són encoratjadors en quant a la utilitat d'aquesta tècnica, que podria evitar la necessitat de la prova de l'amniocentesi per determinar la maduresa pulmonar fetal.