El servei de Prevenció de Riscos Laborals estrena intranet

El servei de Riscos Laborals està de celebració, i és per l'estrena recent de la nova intranet que ja està disponible per a tothom. La podeu consultar a l'adreça: http://cscmossap.csc.es/intranet/rrhh/riscoslaborals

Hi trobareu tota la informació relativa a la prevenció de riscos: protocols i procediments; informació sobre prevenció del risc biològic, sobre productes químics, sobre la utilització d'equips de protecció, els residus santiaris, la vigilància de la salut, i més.