El tractament amb cèl·lules mare podria millorar la perfusió cardíaca després d’un infart

Investigadors de l’IDIBAPS-Hospital Clínic han publicat un estudi al Journal of the American Heart Association (JAHA) que demostra els resultats beneficiosos de la teràpia amb cèl·lules mare mesenquimals en un model porcí d’infart agut de miocardi. L’estudi s’ha dut a terme gràcies a un ajut de La Marató de 2011 dedicada a la Regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits, i hi han participat també investigadors del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) i de l’Institut Germans Trias i Pujol de Badalona. L’article l’ha coordinat la Dra. Montserrat Rigol, investigadora de l’equip d’Aterosclerosi i Malaltia Coronària de l’IDIBAPS, dirigit pel Dr. Manel Sabaté. Els primers signants són Joaquim Bobi i la Dra. Núria Solanes, investigadors del mateix grup.

En l’estudi es va analitzar per primera vegada la resposta immunològica i els efectes en la funció i perfusió cardíaques a llarg termini de la teràpia amb cèl·lules mare mesenquimals derivades del teixit adipós. Els investigadors van observar que l’administració per via intracoronària d’aquest tipus de cèl·lules,en un model porcí d’infart agut de miocardi és un tractament segur, factible i beneficiós a curt i a llarg termini.

Hem observat que amb aquesta teràpia s’estimulen les vies de reparació cardíaca, el que implica una millor vascularització i perfusió després de l’infart. Això és degut a que aquestes cèl·lules mare tenen la capacitat de crear molts vasos nous que funcionen bé”, explica Montserrat Rigol. “Gràcies a aquesta capacitat de formar nous vasos, la teràpia té un especial interès en els pacients amb isquèmia crònica i angina refractària que no responen als tractaments convencionals”, afegeix.

Un nou projecte de la Sociedad Española de Cardiología

Ara, gràcies a un nou projecte concedit per la Sociedad Española de Cardiología, els investigadors del grup d’Ateroesclerosi i malaltia coronària estudiaran com es pot millorar el potencial terapèutic de diferents cèl·lules progenitores per crear nous vasos.

Per fer-ho valoraran dues estratègies: la teràpia combinada i el rejoveniment. La primera estratègia consisteix en fer servir diferents cèl·lules de manera conjunta per potenciar i augmentar la formació de nous vasos sanguinis. En el rejoveniment, es farà servir rapamicina, una molècula que inhibeix la via mTOR, per rejovenir les cèl·lules progenitores que estan envellides en els pacients amb isquèmia miocardíaca crònica. Gràcies a la beca es podran dur a terme estudis in vitro i in vivo en ratolins.

Referència de l’article:

Intracoronary Administration of Allogeneic Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Improves Myocardial Perfusion But Not Left Ventricle Function, in a Translational Model of Acute Myocardial Infarction.

Bobi J, Solanes N, Fernández-Jiménez R, Galán-Arriola C, Dantas AP, Fernández-Friera L, Gálvez-Montón C, Rigol-Monzó E, Agüero J, Ramírez J, Roqué M, Bayés-Genís A, Sánchez-González J, García-Álvarez A, Sabaté M, Roura S, Ibáñez B, Rigol M.

J Am Heart Assoc. 2017 May 3;6(5). pii: e005771. doi: 10.1161/JAHA.117.005771.