El tractament antiviral per a l'hepatitis C disminueix la hipertensió portal en pacients amb cirrosi

Investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS publiquen un estudi a la revista Gastroenterology en què demostren que l'eliminació de l'hepatitis C gràcies als tractaments antivirals actuals aconsegueix disminuir la hipertensió portal i revertir la cirrosi en alguns pacients. El treball l'han coordinat la Dra. Sabela Lens, hepatòloga de l'Hospital Clínic i investigadora del grup d'Hepatitis Víriques de l’IDIBAPS liderat pel Dr. Xavier Forns, i la Secció d'Hemodinàmica Hepàtica de l'Hospital Clínic-IDIBAPS, liderada pel Dr. Juan Carlos García -Pagán.

La infecció crònica pel virus de l'hepatitis C (VHC) és la principal causa de cirrosi i trasplantament hepàtic. El tractament antiviral amb fàrmacs orals des de finals del 2014 ha suposat un gran avenç en aquest camp de la Hepatologia. La presència d'hipertensió portal, una de les principals complicacions de la cirrosi, es considerava una contraindicació per a tractament antiviral causa de l'alta probabilitat de desenvolupar efectes adversos greus com infecció o descompensació clínica. En l'actualitat, fins i tot els pacients amb cirrosi avançada es poden beneficiar del tractament amb antivirals orals gràcies al seu perfil de seguretat i eficàcia. "No obstant això, l'impacte de la curació sobre la pressió portal en els pacients amb una malaltia hepàtica tan avançada no havia estat analitzat amb detall", explica la Dra. Sabela Lens.

En l'estudi publicat a Gastroenterology van participar-hi 226 pacients amb cirrosi produïda pel virus de l'hepatitis C de 6 centres espanyols. Es va avaluar el canvi en la pressió portal a les 24 setmanes de la finalització del tractament antiviral en pacients amb hipertensió portal clínicament significativa (HPCS). Tots els pacients amb HPCS van aconseguir la curació de l'hepatitis C després del tractament antiviral.

Els resultats de l'estudi van demostrar que la curació del VHC aconseguia una reducció significativa en la pressió portal i que en un 60% la reducció era de més del 10% respecte al valor basal. Tot i això, 176 pacients encara presentaven HPCS en finalitzar el tractament i, per tant, continuaven en risc de desenvolupar descompensació clínica a curt termini. D'aquests resultats es desprèn que la cirrosi hepàtica és un procés reversible si s'elimina el factor que la causa, encara que no succeeix en tots els pacients, bé sigui perquè es requereix de més temps o perquè en alguns casos el dany produït en el fetge és irreversible.

"Les dades són rellevants a nivell pràctic ja que implica que tot i l'eliminació del virus C hi ha una proporció significativa de pacients que han de continuar seguiment", explica la Dra. Sabela Lens. "Està previst un nou estudi hemodinàmic amb aquesta mateixa cohort de pacients als 2 anys des de la finalització del tractament per avaluar l'efecte de la curació sobre la pressió portal a llarg termini", conclou.

Referència de l'article:

Effects of All-Oral Anti-Viral Therapy on HVPG and Systemic Hemodynamics in Patients With Hepatitis C Virus-Associated Cirrhosis.

Lens S, Alvarado-Tapias E, Mariño Z, Londoño MC, LLop E, Martinez J, Fortea JI, Ibañez L, Ariza X, Baiges A, Gallego A, Bañares R, Puente A, Albillos A, Calleja JL, Torras X, Hernández-Gea V, Bosch J, Villanueva C, Forns X, García-Pagán JC.

Gastroenterology. 2017 Nov;153(5):1273-1283.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2017.07.016. Epub 2017 Jul 20