"El trasplantament de fetge", primer Fòrum Salut Clínic de 2018

El passat 25 de gener es va encetar el curs 2018 del cicle de conferències en salut Fòrum Salut Clínic, amb la conferència "El trasplantament de fetge" que van oferir, de forma col·legiada, el Dr. Miquel Navasa, cap de secció de Trasplantament Hepàtic; El Dr. Ramon Adalia, cap de secció de Donació i Coordinació de Trasplantaments; la Sra. Eva López, infermera de la Secció de Trasplantament Hepàtic; la Sra. Raquel García, infermera de la mateixa Secció, i la Dra. Farah Al Shwely, cirurgiana de trasplantament hepàtic, tots ells del Clínic. A més, en aquesta ocasió el públic assistent va poder escoltar un testimoni de primera mà gràcies a la participació del Sr. Josep M. Martínez, pacient trasplantat i president de l'Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya.

Quan parlem de trasplantament d'òrgans parlem de fet de la vida, de generositat, de segona oportunitat; també d'angoixa, d'esperança, de nits sense dormir, d'esperes i d'emocions a flor de pell. I parlem "en plural", perquè en cada un dels trasplantaments hi intervenen moltes persones. Darrere el donant, el receptor i les seves famílies, i des del primer moment, hi ha tot un equip de professionals altament especialitzat que treballa de forma molt coordinada per assolir l'èxit en la seva missió.

En el cas del trasplantament de fetge, el procediment és molt complex i comença amb l'avaluació del possible candidat; segueix la inclusió a la llista d'espera, el trasplantament pròpiament dit, el postoperatori hospitalari i el seguiment a consultes externes. Tot l’equip de trasplantament hepàtic procura per la seguretat del pacient durant tot el procés, per obtenir sempre els millors resultats i per donar al pacient l’acompanyament, informació i satisfacció que necessita.

Per aquest motiu, el Dr. Navasa va voler compartir micròfon amb els companys del Clínic que es dediquen als trasplantaments des de diferents àmbits: la coordinació, la gestió i l'administració, la donació i l'assistència. Així, presentats pel Dr. Navasa, el Dr. Adalia va parlar dels donants; la Sra. López, de la preparació per al trasplantament; la Sra. Garcia, del seguiment del pacient un cop trasplantat; el Sr. Josep M. Martínez va compartir emocionat les seves experiències com a trasplantat hepàtic, des del temps l’espera fins a l'actualitat; i, finalment, la Dra. Al Shwely va parlar de la cirurgia en el cas del trasplantament de fetge. Tots ells van fer especial menció sobre la consideració que mereixen els donants i les famílies, ja que sense la seva generositat i també al treball dels coordinadors de trasplantament d’òrgans, el trasplantament hepàtic no seria possible.

Després del torn de preguntes dels assistents es va presentar la següent conferència del cicle, que amb el títol “Les intoxicacions més habituals en l'àmbit domèstic. Estratègies de prevenció" anirà a càrrec del Dr. Emilio Salgado, del servei de Toxicologia de l’Hospital Clinic. Us hi esperem!