El Dr. Elías Campo comenta per Nature Genetics dos treballs innovadors sobre la genòmica del limfoma de Burkitt

El limfoma de Burkitt és una neoplàsia agressiva de les cèl·lules B descrita inicialment per Dennis Burkitt, un eminent cirurgià que treballava a Uganda a mitjan segle passat. Dos estudis publicats en l'últim exemplar de Nature Genetics detallen el paisatge de mutacions somàtiques del limfoma de Burkitt i ressalten el paper patogen i la rellevància clínica de les mutacions inhibidores de ID3. Dr. Elías Campo, director de recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona i director de la Fundació Clínic, escriu un article sobre aquestes dues investigacions en la mateixa edició de la revista, en una secció anomenada News and Views. L'equip IDIBAPS que dirigeix, Oncomorfologia funcional humana i experimental, coneix bé la genètica d'aquestes malalties, ja que ell és el codirector del Consorci del Genoma de la Leucèmia Limfàtica Crònica (LLC).