El Dr. Elías Campo comenta per Nature Genetics dos treballs innovadors sobre la genòmica del limfoma de Burkitt

El limfoma de Burkitt és una neoplàsia agressiva de les cèl·lules B descrita inicialment per Dennis Burkitt, un eminent cirurgià que treballava a Uganda a mitjan segle passat. Dos estudis publicats en l'últim exemplar de Nature Genetics detallen el paisatge de mutacions somàtiques del limfoma de Burkitt i ressalten el paper patogen i la rellevància clínica de les mutacions inhibidores de ID3. Dr. Elías Campo, director de recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona i director de la Fundació Clínic, escriu un article sobre aquestes dues investigacions en la mateixa edició de la revista, en una secció anomenada News and Views. L'equip IDIBAPS que dirigeix, Oncomorfologia funcional humana i experimental, coneix bé la genètica d'aquestes malalties, ja que ell és el codirector del Consorci del Genoma de la Leucèmia Limfàtica Crònica (LLC).

Mitjançant la integració de la genòmica estructural i funcional, aquests nous estudis han aportat el primer catàleg de les mutacions somàtiques en el limfoma de Burkitt, identificant noves vies oncogèniques i gens mutats, alguns dels quals eren pràcticament desconeguts en càncer. Aquestes troballes també tenen rellevància clínica i aporten elements per afinar el diagnòstic i noves estratègies terapèutiques. Seran necessaris més estudis per aclarir la distribució de les mutacions identificades i la seva relació amb la infecció pel virus d'Epstein-Barr.

El fet d’escriure un News and Views a Nature Genetics és conseqüència del gran impacte dels treballs innovadors dirigits pel Dr. Elías Campo i el seu equip en el camp de la leucèmia limfàtica crònica. Els resultats obtinguts en el Consorci del Genoma de la LLC ofereixen una nova perspectiva en la investigació del càncer, a través de creuar les dades de la seqüenciació completa del genoma i l'epigenoma dels pacients amb leucèmia. Aquest programa de recerca, codirigit pel Dr. Carlos López-Ortín de la Universitat d'Oviedo, ja ha estat capaç d'identificar les cèl·lules que causen la malaltia, descobrir nous mecanismes moleculars implicats en el seu desenvolupament i millorar el seu diagnòstic.