Els canvis organitzatius i un enfocament multidisciplinari augmenten l'eficiència en l'artroplàstia de genoll

mihealth - organizationEl programa de recuperació ràpida en l'artroplàstia de genoll ("Rapid Recovery"), dut a terme per un equip multidisciplinar i presentat al Fòrum pel Dr. Francisco Maculé, Cap de Secció del ICEMEQ, té com a finalitat coordinar l'optimització dels processos, l'educació del pacient abans de la intervenció, la reducció de l'estrès i del dolor postquirúrgics, mitjançant noves tècniques anestèsiques, analgèsiques i farmacològiques. L'objectiu del programa és que el pacient al qual s'ha de practicar una cirurgia d'artroplàstia total de genoll recuperi l'autonomia en el menor temps possible, i alhora s'optimitzin els resultats quirúrgics i disminueixi l'estada hospitalària, sense disminuir la satisfacció del pacient. Els resultats mostren una reducció de l'inici de la deambulació, sempre abans de les 6 hores de la intervenció, i una disminució del temps d'ingrés a tres dies, amb menys dolor postoperatori i millors índexs de satisfacció dels pacients.