Els espermatozous contenen proteïnes relacionades amb el metabolisme de l’ARN i la regulació de la seva traducció

L’aplicació de tècniques avançades de proteòmica està modificant profundament el coneixement sobre la biologia dels espermatozous. El grup encapçalat pel Dr. Rafael Oliva, dins l’equip IDIBAPS de Genètica molecular, ha generat en els darrers anys una sèrie de treballs originals sobre la composició i la complexitat dels espermatozous. Amb una nova revisió, publicada a Human Reproduction Update amb Alexandra Amaral com a primera signant, l’equip discuteix diversos treballs sobre la proteòmica de l’esperma humà per elaborar una llista detallada de totes les proteïnes descrites fins al moment i avaluar-ne les implicacions funcionals. Aquest grup també lidera el projecte Reprotrain, finançat per la Comissió Europea.

Es van identificar i analitzar un total de 30 estudis sobre la proteòmica de l’esperma humà. Aquests treballs identificaven 6.198 proteïnes diferents, que es van classificar en diverses vies funcionals, incloent-hi metabolisme, apoptosi, cicle cel·lular, meiosi i tràfic de membrana, entre d’altres. Sorprenentment, l’espermatozou també conté diverses proteïnes involucrades en el metabolisme de l’ARN i la regulació de la seva traducció, així com proteïnes ubicades normalment en orgànuls que es pensava que no es trobaven a l’espermatozou, com ara ribosomes citoplasmàtics i peroxisomes. A més, algunes proteïnes que semblen tenir els seus nivells alterats en esperma de baixa qualitat podrien tenir rellevància clínica.

Referència de l’article: Amaral A, Castillo J, Ramalho-Santos J, Oliva R. The combined human sperm proteome: cellular pathways and implications for basic and clinical scienceHum Reprod Update. 2013 Sep 29. [Epub ahead of print] Read the abstract