Els hàbits posturals i la qualitat de vida associada, tema de la quarta conferència del cicle Fòrum Salut Clínic

Els beneficis que aporta a la salut i la qualitat de vida l'exercici regular d'activitat física durant el treball i el temps lliure, així com la necessitat de mantenir uns hàbits posturals correctes per a prevenir sobrecàrregues posicionals i ocupacionals, van ser els dos temes principals de la conferència que van oferir la Dra. Isabel Sañudo, cap del servei de Rehabilitació, i el Sr. Josep Mª Garriga, fisioterapèuta d'aquest servei de l'Hospital Clínic, en la quarta conferència del cicle Fòrum Salut Clínic, que va tenir lloc el passat dijous 15 d'abril.

_CSC0004_300En la seva intervenció, la Dra. Sañudo es va referir als problemes que es poden derivar dels hàbits sedentaris, com són l'obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars i inclús algun tipus de càncer, entre d'altres. Per evitar aquestes conseqüències tant perjudicials per a la salut, una bona forma de començar és fer un exercici no regulat o organitzat, com per exemple les activitats diàries de la llar, caminar per anar al lloc de treball o per anar a comprar, o pujar escales. Durant el temps lliure, i com a complement de l'activitat física diària, és convenient practicar algun exercici regulat en sessions planificades de forma raonable, tal i com fem -o hauriem de fer- amb l'alimentació.

Entre els tipus d'exercicis regulats més adients, la Dra. Sañudo va anomenar els aeròbics de baix o moderat impacte, com són la natació, caminar, el senderisme, anar en bicicleta; també els exercicis de tonificació muscular de càrregues lleus o moderades, en sèries repetitives creixents i seguint un ritme moderat d'adaptació i d'aclimatació; i els exercicis d'estiraments i de flexibilitat musculotendinosa.

Tot seguit, El Sr. Josep Mª Garriga, en una intervenció molt amena i pràctica, va tractar del posicionament estàtic i de com s'han de repartir les càrregues per tal d'evitar riscos innecessaris per a l'esquena, i va donar consells valuosos per a mantenir una bona dinàmica de moviment, tot per aconseguir un equilibri del cos que sigui de llarga durada i harmònic. Després d'explicar el significat dels termes elasticitat, tonificació i coordinació i quina relació hi ha entre ells, el Sr. Garriga va tractar del concepte de bona marxa, necessària per tal d'assolir un bon equilibri i una alta resistència càrdiocirculatòria. En la part pràctica de la seva intervenció, va oferir als nombrosos assistents a la conferència uns exercicis d'estiraments per practicar al domicili.

Després del torn de preguntes als conferenciants, es va anunciar la propera conferència del cicle, que s’impartirà el dia 27 de maig a les 18:30h a la sala d’actes Farreras Valentí, i que tractarà, amb motiu de la celebració el dia 31 de maig del Dia Mundial Sense Tabac, del 'Tabaquisme i les malalties pulmonars'. El conferenciant en aquesta ocasió serà el Dr. Àlvar Agustí, Director de l'Institut Clínic del Tòrax (ICT).