Els hospitals Clínic i Sant Joan de Déu participen en un projecte per a la detecció precoç de malalties metabòliques en nens marroquins

El cribatge en els nounats -el que es coneix com a prova del taló-, és obligatori a Espanya per a dues patologies: la fenilcetonúria i l'hipotiroïdisme, ambdues causants, entre d'altres complicacions, de retard mental sever. Detectar-les a temps, quan encara es troben en les seves fases asimptomàtiques, significa eliminar gairebé al 100% les greus seqüeles que comporta. No obstant això, als nounats de famílies residents a Nador (Marroc), nascuts tant a l'Hospital Comarcal de Melilla com a l'Hospital Hassani de Nador o en les llars de petits poblats i aldees d'aquesta província marroquina, no se'ls fa cap prova per a la detecció i atenció precoç d'aquestes dues malalties.

A partir d'ara, i gràcies a un projecte de cooperació internacional promogut pel Centre d'Iniciatives de Cooperació al Desenvolupament (CICODE) de la Universitat de Granada (UGR) i en el que participen l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu, es podrà donar resposta a aquesta situació en un inici als nens i nenes marroquins nascuts a Melilla i residents a la província de Nador. L'objectiu final d'aquest projecte, que té una durada prevista de dos anys, és facilitar l'autonomia de l'Hospital Hassani de Nador a l'hora de detectar i tractar els nadons amb fenilcetonúria i hipotiroïdisme congènit.

El projecte s'ha presentat aquest matí al Campus Universitari de Melilla en el context de la "Jornada Medicosanitària de Detecció i Intervenció Precoç de la Fenilcetonúria i del Hipotiroïdisme". L'acte inaugural ha comptat amb la participació de Sebastián Sánchez, Delegat del Rector de la UGR; el Dr. Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Pau; el Sr. Gregorio Escobar, Delegat del Govern a Melilla, i els coordinadors del projecte: el Dr. Rodolfo Ramos, de la Universitat de Granada a Melilla; la Dra. Magdalena Ugarte, de la Universitat Autònoma de Madrid; i el Dr. José Luis Marín, de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Els greus efectes de l'hipotiroïdisme neonatal no es produeixen si el diagnòstic i tractament es realitza amb promptitud. En total, l'estimació de la població potencial destinatària d'aquest cribatge neonatal a la zona descrita és d'aproximadament tres mil persones l'any, distribuïdes en mil naixements de nens estrangers a Melilla i de dos mil a la província de Nador (500 a l'Hospital Hassani i la resta en cases). A Espanya, la prevalença d'aquestes dues malalties és d'1/3000 (1/2500) per l'hipotiroïdisme i d'1/15000 per la fenilcetonúria (1/10000 aproximadament si comptabilitzem hiperfenilalaninèmia i fenilcetonúria juntes), sense que hi hagin estudis sobre la incidència d'aquestes patologies en països àrabs o magribins.

L'Hospital Clínic de Barcelona, a través del Laboratori de Cribatge Neonatal del Centre de Diagnòstic Biomèdic, enviarà a l'Hospital Comarcal de Melilla i a l'Hospital Hassani de Nador el material necessari per prendre les mostres biològiques als nadons marroquins; una vegada preses, seran retornades al Clínic per determinar-ne el diagnòstic de la fenilcetonúria i l'hipotiroïdisme congènit. Si es confirma l'existència de la malaltia, s'informarà als pediatres per iniciar el tractament farmacològic als nounats afectats. El projecte inclou el seguiment de tots els casos detectats en el cribatge i la formació de professionals (neonatòlegs, pediatres i infermers) en la detecció i atenció precoç de les dues malalties: des de l'extracció de la mostra fins a la seva anàlisi i posterior tractament.

El projecte compta amb el finançament del CICODE, de les empreses SHS Nutricia i Perkin Elmer, el Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs d'Espanya i l'Hospital Clínic de Barcelona. Compta també amb la col·laboració de la Facultat d'Educació i Humanitats de la UGR, l'Escola d'Infermeria de Melilla, l'INGESA de Melilla, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i el Comarcal de Melilla, el Centre de Diagnòstic de Malalties Moleculars del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Melilla i el Col·legi de Metges de Melilla. A més, el projecte té l'auspici de l'Associació Espanyola per a l'Estudi dels Errors Congènits del Metabolisme (AECOM), del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs d'Espanya i de la Societat Espanyola de Bioquímica i Patologia Molecular.