Els hospitals Germans Trias i el Clínic impulsen la recerca, gràcies als llegats

Durant els propers anys rebran béns provinents d’un sol donant. Els fons es destinaran íntegrament a la recerca biomèdica.

Els hospitals Clínic de Barcelona i Germans Trias i Pujol, de Badalona han rebut un llegat que els ha de permetre impulsar diversos projectes de recerca els propers anys. Aquesta donació correspon a la decisió d’una persona, que respon a les sigles JM, que va deixar el seu patrimoni a les dues institucions perquè el destinin a aquestes finalitats.

El patrimoni està pendent de valoració final i els ingressos que s’obtinguin, segons va deixar especificat el donant al seu testament, s’han de destinar a la recerca biomèdica, de manera que incideixi en la millora de la salut de la població.

El testador, ja va manifestar, temps enrere, a les direccions dels dos centres, la seva intenció de fer aquesta donació.

La recepció de donacions a través de llegats és una oportunitat per a impulsar projectes de recerca biomèdica i que encara és poc habitual al nostre país. En el nostre entorn encara estan poc esteses aquestes donacions i estem lluny de les xifres dels països on les fórmules per les quals persones, institucions o empreses deixen llegats a institucions de salut son més comuns. Precisament, amb aquesta iniciativa, el Sr. JM també pretenia donar a conèixer aquest tipus de donacions per a fer-les més comuns i així incentivar a més persones a que ofereixin els seus béns, quan ja no els necessitin, per a la millora del benestar de la societat.