Els hospitals terciaris de Barcelona ciutat organitzen la VII Jornada Infermera