Els serveis públics eficaços i honestos són bons per a la democràcia

Dr. Raimon Belenes, Conseller Delegat de l'Hospital Clínic de Barcelona

En l'actual context de severa crisi econòmica, el normal funcionament dels serveis públics essencials (sanitat, educació, seguretat ciutadanes) és un senyal de bon govern. Vivim temps convulsos, i no tant sols pels efectes derivats de la crisi ecoonòmica: les freqüents notícies sobre gestió deshonesta de recursos finançatsamb els nostres impostos causen escàndol i preocupació entre la ciutadania.

Però si som objectius i posem en relació la quantitat ingent de recursos pressupostats pel funcionament dels serveis públics i el nombre d'incidents, fallades o escàndols que es produeixen, veurem que la proporció és molt petita. Fixem-nos en el cas de la sanitat: en qualsevol comunitat autònoma representa aproximadament una tercera part del seu pressupost total. Les denúncies i condemnes per anomalies administratives importants o per conductes deshonestes sempre són molt escasses, i això a pesar que no tant sols gestionen ingents quantitats de diners sino que també es realitzen milers d'actes administratius de compres i concursos amb molt poques incidències de rellevància.

En la meva opinió, que els serveis públics estiguin funcionant amb normalitat, generin una satisfacció raonable entre els ciutadans i en general, desenvolupin les seves activitats econòmiques amb honestedat, és un senyal de bon govern del qual, els qui treballem al sector salut, ens hem de sentir particularment orgullosos. Crec que amb la nostra feina, que no està lliure d'imperfeccions, les quals hem d'identificar i corretgir, contribuim d'una forma no marginal a dignificar el funcionament de l'administració publica i de la nostra democràcia.