Es celebra al Clínic el I Curs d'Atenció Domiciliària en Pacients Hematològics i Oncològics

La Unitat d'Atenció Domiciliària (UAD) en Pacients Hematològics i Oncològics del Clínic és una unitat assistencial monogràfica que és única a Espanya i també es unitat de referència en  el món del trasplantament autòleg en règim ambulatori. Els membres de la Unitat Dr. Francisco Fernández-Avilés, del servei d'Hematologia de l'Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques (ICMHO) i coordinador mèdic de la UAD; Jaume Güell, coordinador infermer de l'Hospital de Dia; Nacira Arab, Pilar Ayora, Adelina Hernando, Montserrat Carreño, Cristina Moreno i Cristina Gallego, infermeres de l'ICMHO; i la Dra. Anna Gaya, del servei d'Hematologia, van oferir a principis d'octubre el I Curs d'Atenció Domiciliària en Pacients Hematològics i Oncològics, activitat formativa que és també pionera en aquest àmbit. El curs estava avalat per la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia i tenia l'acreditació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Els membres de la Unitat van proporcionar als assistents al curs una formació bàsica en atenció domiciliària especialitzada en pacients amb càncer, sobretot hematològics, impartint coneixements teòrics i pràctics en aspectes relacionats amb la gestió sanitària, la  innovació assistencial i les activitats clíniques pròpies d’una UAD única en les seves característiques.

L'origen del curs es troba en les reiterades peticions rebudes per la Unitat per tal d'exportar la seva amplia experiència a altres hospitals d'alt nivell en l'àmbit del càncer, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. La satisfacció dels assistents ha fet que els seus membres es plantegin organitzar més edicions del curs, amb caràcter anual. Igualment, ha rebut diverses sol·licituds d'estades per part de professionals d'altres centres - ja s'ha portat a terme la primera, provinent de l'Hospital Virgen de las Nieves de Granada- que volen implementar l'experiència de la UAD del Clínic en els seus centres mitjançant programes pilot.

La Unitat d'Atenció Domiciliària en Pacients Hematològics i Oncològics

La UAD va iniciar les seves activitats assistencials al Clínic a finals del 2000 i va posar en marxa un programa, pioner al món, que consistia en el seguiment domiciliari dels pacients receptors d'un trasplantament autòleg de progenitors hematopoètics. Fins al present, ha atès a domicili a 225 pacients, amb una taxa de reingrés molt baixa (del 12%), tenint en compte que es tracta d'un procediment d'alta complexitat, un estalvi de 14 dies d’ingrés hospitalari per pacient i amb un índex de satisfacció per part dels pacients i els seus familiars molt alt.  La Unitat també ha implementat altres programes per a pacients aguts i crònics, així com el programa per pacients oncològics de la que es responsable la Dra. Carme Font (servei d'Oncologia Mèdica), que compta amb un any d’activitat i més de 100 casos atesos. Actualment, a la UAD de l'ICMHO s'atenen de 25 a 30 casos diaris, incloent tots els programes assistencials vigents.