Es celebra el VIII Curs de Bones Pràctiques Clíniques

Els dies 28 i 30 de maig va tenir lloc el VIII Curs de Bones Pràctiques Clíniques (BPC) per a investigadors,  adreçat al personal assistencial de l'hospital i empreses del grup que porten a terme activitats de recerca. El curs l'organitzen conjuntament el departament de Formació i el  Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) amb l'objectiu de donar una visió global d'aquestes normes i dotar als participants de les eines necessàries per a la seva aplicació en el desenvolupament d'assaigs clínics. Igualment, facilita als alumnes l'acreditació de coneixements, d'obligat compliment segons la legislació actual vigent.

El CEIC recomana seguir aquest curs a tothom que no pot acreditar mitjançant un certificat l'adquisició prèvia d'aquests coneixements;  per això,  per tal de facilitar l'assistència al curs de tots els interessats, es va adaptar l'horari a les necessitats dels assistents.