Es constitueix el Consell de Govern de consorci de l’Hospital Clínic de Barcelona

El dia 30 de juliol es va constituïr el Consell de Govern del nou consorci de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb Xavier Pomés (president); Miquel Bruguera; Roser Fernández; Lluís Jofre; Joana Ortega; Martí Parellada; Ivan Planas; Jaume Soler i Núria Terribas com a representants del Govern de la Generalitat de Catalunya;  Dídac Ramírez (vicepresident); Francesc Cardellach; Josep Maria Grau i César Picado com a representants de la Universitat de Barcelona; , i amb Marina Arbuniés (representant infermera); Josep Maria Gatell i Rafael Molina (representants mèdics) com a representants del coneixement clínic. Els càrrecs que ocupen els setze membres del Consell de Govern tenen una vigència de 4 anys.

Amb la constitució del Consell de Govern es posa en marxa el nou model de governança que ofereix un marc de referència clar que confirma la vocació del Clínic de servir a la salut pública, apostant per l’excel·lència en l’assistència, la docència, la recerca i la innovació.