• Idioma actual català

Es constitueix la Comissió de Comunicació de l'Hospital Clínic

El passat 12 de desembre es va constituir la Comissió de Comunicació de l'Hospital Clínic. La Comissió està impulsada per l'Àrea de Comunicació i RSC i formada per representants de cada un dels Institus, centres i àrees de l'Hospital. La Comissió pretén participar en l’estratègia de comunicació de la institució, potenciar la relació de l’Àrea de Comunicació i RSC amb les direccions i instituts i millorar la comunicació horitzontal entre direccions i instituts.

Els membres de la comissió, treballaran per compartir i validar una política de comunicació de continguts referents a l’activitat de la institució, que inclogui també criteris de priorització i calendarització i intentarà anticipar fets noticiables perquè l’Àrea de Comunicació i RSC planifiqui les accions a dur a terme. La Comissió també treballarà per assessorar les diferents direccions i instituts en la gestió de la comunicació. Es preveu que se celebrin 3 o 4 reunions cada any.