Institucional

Es constitueix la Comissió Interinstitucional per estudiar el futur emplaçament del Clínic

L’objectiu és pactar les condicions d’aplicació i desenvolupament de la transformació de l’Hospital Clínic de Barcelona en la seva ubicació definitiva.

Constitució de la Comissió Interinstitucional per estudiar el futur emplaçament del Clínic