• Idioma actual català

Es convoca el premi Clínic-Fundació Mutual Mèdica per al millor resident

S'ha convocat el Premi Clínic-Fundació Mutual Mèdica, al millor metge intern resident (MIR) que finalitzi la seva formació el 2019. El premi es concedirà al candidat que obtingui la puntuació més elevada en la valoració dels aspectes docents.