Es convoquen els Premis CLÍNIC-MSD i CLÍNIC-MUTUAL MÈDICA per als millors residents

S’han convocat 4 Premis Clínic-MSD per als millors residents: 1 per a EIR i 3 per a residents d’altres especialitats. El premi per a EIR és el primer any que es convoca i es concedirà a al millor resident d’especialitats d’Infermeria que finalitzi la seva formació el 2017. Els 3 premis per a residents d’altres especialitats es concedeixen com a reconeixement a aquells residents de l’Hospital Clínic que varen finalitzar la seva formació l’any 2016 i que hagin destacat més en els àmbits d’aprenentatge clínic i assistencial, comportament ètic, treball en equip i esperit científic.

També s’ha convocat el Premi Clínic-Mutual Mèdica, al millor metge intern resident (MIR) que finalitzi la seva formació el 2017. El premi es concedirà al candidat que obtingui la puntuació més elevada en la valoració dels aspectes docents.