Es gradúa la primera promoció del Màster en Competències Clíniques Avançades - Endoscòpia Digestiva Avançada Diagnòstica i Terapèutica

Aquest mes de juny ha sortit la primera promoció del màster 2012-2013 de la UB "Competències Clíniques Avançades, en l'especialitat Endoscòpia Digestiva Avançada Diagnòstica i Terapèutica", que codirigeixen la Dra. Àngels Ginés i el Dr. Josep Llach, de la secció d'Endoscòpia Digestiva del servei de Gastroenterologia de l'ICMDM. En el màster també hi  participen, com a coordinadors d'assignatura, el Dr.  A. Cárdenas, la Dra. G. Fernández-Esparrach, la Dra. B. González-Suárez, la Dra. M. López-Cerón, la Dra. M. Pellisé i el Dr. O. Sendino.

El curs s'estructura en forma d'especialitats, d'acord amb les diferents àrees de capacitació específica, amb un itinerari establert per a cada una i un pla d'estudis que conté un modul obligatori, comú a totes les especialitats, i un mòdul optatiu corresponent a l'especialitat escollida. Als alumnes s'els proporciona un coneixement teòric ampli i punter sobre els aspectes epidemiològics, patogènics, clínics, diagnòstics i terapèutics de l'àmbit específic de subespecialització, i les pràctiques professionals es porten a terme a l'Hospital Clínic. El màster està dirigit a metges especialistes amb títol reconegut o en l'etapa final de formació que estiguin interessats en un perfeccionament professional amb títol universitari,

Moltes felicitats a la primera promoció!