Es presenta la campanya de rentat de mans del Clínic amb motiu de la Jornada Mundial

La Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica va presentar el 5 de maig la campanya de rentat de mans del Clínic amb motiu de la Jornada Mundial sobre aquesta temàtica. Enguany es fa especial èmfasi en el paper que té la higiene de mans per a reduir la propagació de microorganismes multi resistents.

El Dr. Antoni Trilla, Director de Qualitat i Seguretat Clínica de l'hospital, va ianugurar la Jornada i va presentar el vídeo "Cupsong" enregistrat pel Cor Clínic i altres professionals de l’hospital amb el nom de "Rentem Tots les Mans", que es pot veure al canal Clínic a Youtube.

El Dr. Jordi Vila, cap del servei de Microbiologia i president de la Comissió d'Infeccions del Clínic, va parlar a continuació de problemàtica actual de la resistència bacteriana als antibiòtics. Al Dr. Vila va seguir la Dra. Anna del Río, metge del servei de Malalties Infeccioses, que va parlar de la prevenció de la transmissió de microorganismes multiresistents a l’hospital. I per últim, Germina Santana, infermera de la Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica, va mostrar als assistents com fer bé i sempre l'higiene de mans. Després de la última intervenció es va obrir un torn de preguntes entres els assitents a la sala d'actes.