Es publica “AUTOIMMUNITY – From Bench to Bedside”, amb el Dr. Ricard Cervera com a co-editor