Clínic Barcelona

Estudis de tot el genoma identifiquen nous gens implicats en la susceptibilitat de patir melanoma

Les noves tecnologies d’anàlisi genòmica permeten estudiar factors genètics relacionats amb nombroses malalties. En pocs àmbits aquesta recerca ha donat un volum d’informació tan gran i útil com en el cas del melanoma. Un treball publicat a Nature Genetics, promogut pel consorci GenoMEL, consolida els resultats obtinguts prèviament amb anàlisis de tot el genoma i identifica tres noves regions cromosòmiques implicades en la susceptibilitat a patir melanoma.