Euroimmun adquireix els drets d’una patent desenvolupada pel Dr. Graus i el Dr. Dalmau per al diagnòstic de malalties autoimmunes

El Dr. Graus i el Dr. Dalmau han desenvolupat una tecnologia que permet diagnosticar, pronosticar i tractar malalts que pateixen una malaltia autoimmune associada a processos neurodegeneratius i d’alteració de la son. Es basa en la detecció, per inmunocitoquímica de cèl.lules transfectades, de la presència d’anticossos generats contra la proteïna neuronal IGLON5.

L’empresa alemanya Euroimmun AG ha adquirit els drets de la patent d’una tecnologia desenvolupada per l’Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). El Dr. Francesc Graus, cap del servei de Neurologia del Clínic, responsable de l’equip IDIBAPS Neuroimmunologia clínica i experimental i professor de la Universitat de Barcelona, és el principal inventor de la patent, en la que ha col·laborat el Dr. Josep Dalmau, investigador ICREA de l’IDIBAPS que lidera el Grup Autoimmunitat contra antígens  sinàptics, i referent internacional en l’estudi de la neurologia i la psiquiatria. En els darrers 7 anys ha identificat un total de 8 malalties autoimmunes del cervell.

Els resultats protegits per la patent que ara s’ha llicenciat van ser publicats a la revista Lancet Neurology el passat mes d’abril. Els investigadors van identificar la presència d’un anticòs que actua contra una proteïna neuronal, IgLON5, responsable del procés neurodegeneratiu vinculat a un procés autoimmune que causa alteracions de la son. El desenvolupament d’aquesta tecnologia permetrà diagnosticar una malaltia neurodegenerativa fins ara desconeguda relacionada amb alteracions del son, i suggereix la possibilitat de controlar, en un futur, processos inflamatoris responsables de la neurodegeneració en aquest tipus de pacients.

EUROIMMUN AG

EUROIMMUN produeix reactius per laboratoris. Principalment, comercialitza assajos per a la determinació de diversos anticossos en el sèrum de pacients per al diagnòstic de malalties autoimmunes, malalties infeccioses i al·lèrgies. Els seus tests es basen en la immunofluorescència indirecta, ELISA, i diverses tècniques de transferència de “blot” (Westernblot, EUROASSAY, EUROLINE, EUROLINE-WB), així com tècniques de biologia molecular. L'empresa utilitza tests patentats a nivell mundial i és un dels principals fabricants  de tot el món de mètodes de diagnòstic.

Oficina de Gestió de la Innovació de la Fundació Clínic

L’Oficina de Gestió de la Innovació de la Fundació Clínic és l’oficina de transferència de coneixement de l’Hospital Clínic i els seus instituts afiliats: IDIBAPS i CRESIB. Des de l’oficina es treballa per aconseguir que els resultats de la investigació arribin a la societat, creant noves empreses basades en el coneixement, la llicència de patents, o a través de contractes amb empreses i institucions per desenvolupar projectes de col•laboració amb l’objectiu de transferir el coneixement.

Referència de l’article:

Lidia Sabater, Carles Gaig,  Ellen Gelpi, Luis Bataller, Jan Lewerenz, Estefanía Torres-Vega, Angeles Contreras, Bruno Giometto, Yaroslau Compta, Cristina Embid, Isabel Vilaseca, Alex Iranzo, Joan Santamaría, Josep Dalmau, Francesc Graus. A novel non-rapid-eye movement and rapid-eye-movement parasomnia with sleep breathing disorder associated with antibodies to IgLON5: a case series, characterisation of the antigen, and post-mortem study. The Lancet Neurology, Early Online Publication, 3 April 2014. doi:10.1016/S1474-4422(14)70051-1